Thứ Ba, Tháng Chín 26, 2023

Blockchain Oracle Là Gì?

Mặc dù các blockchains rất mạnh mẽ, nhưng chúng có một hạn chế đáng chú ý: chúng không thể giao tiếp với các nguồn dữ liệu bên ngoài mạng của chính chúng. Cấu trúc an toàn, phi tập trung của một blockchain làm cho nó bị cô lập. Do đó, các Hợp Đồng Thông Minh không thể giao tiếp với các nguồn dữ liệu như máy chủ, API và nguồn cấp dữ liệu. Để giải quyết hạn chế này, các blockchain có thể sử dụng các công cụ trung gian được gọi là oracles giúp các hợp đồng thông minh giao tiếp với các nguồn dữ liệu bên ngoài.

Blockchain Oracle Là Gì?

Oracles là các chương trình máy tính kết nối các blockchains với các nguồn dữ liệu bên ngoài mạng của chính chúng để trích xuất dữ liệu. Oracles chỉ hoạt động trên các blockchain hỗ trợ hợp đồng thông minh. Bitcoin không có hợp đồng thông minh, vì vậy các dịch vụ oracle không tương thích với mạng của nó. Nhưng nhiều blockchains khác tương thích với oracles, bao gồm: Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana, Cosmos, Avalanche…

Các blockchains tương thích với hợp đồng thông minh cho phép các nhà phát triển tạo các mã thông báo tùy chỉnh và thực hiện các hành động trên các blockchain của họ. Các hợp đồng thông minh của họ có thể được kết nối với các dịch vụ oracle thực thi mã dựa trên thông tin họ nhận được từ thế giới bên ngoài.

Oracles có thể kết nối nhiều mạng blockchain, cung cấp cho các blockchain bị ngắt kết nối một cách để giao tiếp và lấy dữ liệu từ các nguồn bên ngoài mạng. Ví dụ: các hợp đồng thông minh của Ethereum chỉ có thể chạy trên mạng Ethereum và không thể tự giao tiếp với mạng Cardano. Nhưng một Oracles Chainlink có thể lấy dữ liệu từ chuỗi khối của Ether và chuyển dữ liệu đó đến chuỗi khối Cardano nếu các hợp đồng thông minh của họ kết nối với cùng một Orales. Chức năng này cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng có thể giao tiếp giữa các blockchains khác nhau.

Cách Thức Hoạt Động Của Oracles

Các oracles blockchain hoạt động bằng cách truy vấn và xác thực dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc các nguồn bên ngoài khác. Bản thân oracle không phải là nguồn dữ liệu mà chỉ đơn thuần là một trình kết nối giữa hợp đồng thông minh và dữ liệu.

Cách Các Blockchains Biệt Lập Giao Tiếp Với Thế Giới Bên Ngoài

Nguồn dữ liệu có thể được định cấu hình để hoạt động với một oracles và cung cấp dữ liệu cho chuỗi khối. Ví dụ: một máy chủ tại sàn Binance có thể được sử dụng để cho biết giá của Ether ( ETH ) và gửi dữ liệu giá đến một Orales cho một hợp đồng thông minh. Một oracles phức tạp hơn có thể liên quan đến nhiều máy chủ trên khắp thế giới hình thành sự đồng thuận về giá của ETH, như hình trên.

Một oracles có thể cảnh báo hợp đồng thông minh về thông tin từ thế giới bên ngoài, chẳng hạn như giá cổ phiếu, thời tiết, chi tiết giao dịch hoặc các dịch vụ khác. Dữ liệu này có thể được sử dụng để xây dựng các ứng dụng phi tập trung phức tạp ( dApps ). Oracle được lập trình để gửi dữ liệu đến và đi từ mạng blockchain.

Ví dụ: một oracles có thể truy cập dữ liệu thời tiết từ một nguồn, chẳng hạn như nền tảng “ Big Query ” của Google , để truy vấn dữ liệu lịch sử thời tiết cho một khu vực địa lý. Điều này có thể được sử dụng để soạn thảo các thỏa thuận bảo hiểm cây trồng cho nông dân trong khu vực sử dụng hợp đồng thông minh.

Các dịch vụ ngân hàng và thị trường có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu giá oracle để tính toán giá trị của tài sản thế chấp, trả lãi và thanh toán khoản vay. Thị trường AAVE là một ví dụ về thị trường phi tập trung đang hoạt động dựa trên oralces được cung cấp bởi Chainlink (LINK).

Mối Quan Hệ Giữa Các Mạng Blockchain, Oracles Và Web

Blockchain Oracles không hoạt động nếu không có hợp đồng thông minh gọi chúng. Oracle chỉ bắt đầu hoạt động khi một lập trình viên yêu cầu nó kích hoạt một phần nhất định của hợp đồng thông minh. Trong hầu hết các trường hợp, điều này tiêu tốn tài nguyên và các dịch vụ oracle tính tiền cho dịch vụ.

Thị trường Chainlink bán trực tiếp các dịch vụ oracle từ nhiều nút  (máy tính) chạy các lệnh gọi API và yêu cầu dữ liệu từ các nguồn bên ngoài. Nếu nhà điều hành đặt giá thành 0,01 LINK cho mỗi lệnh gọi API, họ sẽ được thanh toán bất cứ khi nào yêu cầu được gọi từ hợp đồng thông minh.

Nguồn cấp dữ liệu giá là phép tắc được sử dụng phổ biến nhất và hiện có hơn 2.900 nguồn cấp dữ liệu giá có sẵn trên thị trường Chainlink. Chúng được sử dụng để hiển thị và tính toán giá thị trường hiện tại cho tiền điện tử và tiền tệ fiat.

Về mặt lý thuyết, các dịch vụ oracle giúp các hợp đồng thông minh đạt được 100% tiềm năng của chúng bằng cách cho phép chúng giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, các công ty vẫn thích sự an toàn khi chạy các phương thức thanh toán tập trung của riêng họ và hiếm khi sử dụng các phương thức phi tập trung.

Các Loại Blockchain Oracles

Blockchain oracles khác nhau ở cách chúng được lập trình để trích xuất dữ liệu và giao tiếp với các chuỗi khối. Hầu hết các oracles có thể được phân loại là oracles phần mềm hoặc phần cứng:

  • Software oracles giao tiếp với các chương trình được viết cho web. Chúng lấy dữ liệu từ các cấu trúc như cơ sở dữ liệu (MySQL, NoSQL, MongoDB, v.v.), máy chủ dữ liệu và nguồn cấp dữ liệu (trình tổng hợp tin tức, nguồn cấp dữ liệu giá, v.v.). Đây là loại oracle được sử dụng phổ biến nhất.
  • Hardware oracles giao tiếp với phần cứng. Ví dụ: một máy bỏ phiếu có thể giao tiếp với một hợp đồng thông minh thông qua oracles và thông báo cho nó về tổng số cử tri. Ví dụ khác, máy quét mã vạch có thể gửi dữ liệu đến một hợp đồng thông minh về các sản phẩm được mua trong siêu thị với sự trợ giúp của oracles.

Centralized vs Decentralized  Blockchain Oracles

Một blockchain oracle có thể được tập trung hoặc phi tập trung, tùy thuộc vào số lượng nguồn mà nó lấy dữ liệu từ đó.

Centralized Oracles

Centralized oracles truy vấn dữ liệu từ một nguồn bên ngoài, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu hoặc API. Nhóm hoàn toàn kiểm soát nguồn dữ liệu / máy chủ và họ sử dụng điều đó để chuyển dữ liệu cho tiên tri của họ để sử dụng hợp đồng thông minh. Ví dụ: Uniswap sử dụng các máy chủ và orales của riêng mình để cho biết giá của mã thông báo Uniswap. Trong trường hợp này, nhóm nhà phát triển đang đặt niềm tin vào tính chính xác của nguồn dữ liệu của chính họ.

Centralized oracles cung cấp một cấu trúc bảo mật cao cho các dự án blockchain muốn kiểm soát các nguồn dữ liệu của riêng họ. Nếu các oracles tập trung được sử dụng để phát thông tin trên blockchain, thì tính chính xác của dữ liệu của họ chỉ có thể bị xâm phạm nếu cơ sở dữ liệu bên ngoài của họ bị vi phạm.

Decentralized Oracles

Decentralized Oracles sử dụng nhiều nguồn để đi đến thống nhất. Ví dụ: AAVE nắm giữ 15 tỷ đô la tài sản và đảm bảo chúng bằng cách sử dụng các phương pháp phi tập trung. Các nhà phát triển không kiểm soát được các nguồn dữ liệu và các nhà khoa học tính toán độ chính xác của thông tin dựa trên nhiều nguồn. Các oracle phi tập trung là an toàn, nhưng nếu nhà phát triển không kiểm soát oracle, họ phải tin tưởng vào dịch vụ oracle của bên thứ ba để cung cấp thông tin chính xác.

Các Tính Năng Của Blockchain Oracles

Blockchain oracles hoạt động trên nguyên tắc phân tích cú pháp và gửi các yêu cầu mạng để trích xuất dữ liệu từ một nguồn nhất định. Phân tích cú pháp có nghĩa là lấy dữ liệu từ một nguồn, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu của Google, sau đó chuyển đổi nó sang một định dạng khác, chẳng hạn như ngôn ngữ lập trình Solidity của ETH .

Phần mềm nút thường được viết bằng ngôn ngữ lập trình Golang hoặc Rust. Họ có thể kết nối với cơ sở dữ liệu / API do ngân hàng, thị trường chứng khoán, nguồn thời tiết và các dịch vụ khác cung cấp.

Blockchain Oracles Trích Xuất Dữ Liệu Từ Các Nguồn Khác Nhau (Nguồn: Chainlink)

Ở cấp độ kỹ thuật, blockchain oracles thực hiện những điều sau:

  • Giám sát: giám sát mạng blockchain để kiểm tra các yêu cầu đến từ hợp đồng thông minh.
  • Trích xuất dữ liệu: nhận yêu cầu và tìm nạp dữ liệu từ các nguồn bên ngoài như API của bên thứ ba, nguồn cấp dữ liệu, máy chủ hoặc sản phẩm phần cứng.
  • Xác thực: xác thực tính chính xác của dữ liệu bằng cách tham chiếu chéo dữ liệu với các nguồn khác và trong một số trường hợp, tổ chức dữ liệu trước khi chuyển cho hợp đồng thông minh.
  • Tính toán: tính toán dữ liệu từ các nguồn bên thứ ba và áp dụng các công thức toán học để đạt được một mục đích nhất định. Ví dụ: nhà tiên tri có thể so sánh giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch khác nhau và tính giá trung bình.
  • Hành động: truyền dữ liệu được tính toán tới chuỗi khối để thực hiện các hành động nhất định, chẳng hạn như phê duyệt hoặc từ chối một giao dịch.

Rủi Ro Liên Quan Đến Blockchain Oracles

Việc sử dụng oracles mang lại rủi ro bảo mật cho các hợp đồng thông minh. Đối với một, một nhà tiên tri có thể phát đi dữ liệu sai khiến một hợp đồng thông minh thực hiện một hành động không mong muốn. Rủi ro thực sự không phải là tin tặc, mà là chính các nhà cung cấp oracle. Cách tốt nhất để bảo mật một oracle là sở hữu oracle và nguồn dữ liệu.

Các nhà phát triển phải dựa vào sự tin tưởng mù quáng rằng các nhà cung cấp lời nói của bên thứ ba là trung thực và sẽ không lạm dụng lời nói của họ cho lợi ích cá nhân. Các bài toán phi tập trung có thể được bảo mật bằng cách sử dụng các thuật toán dựa trên sự đồng thuận lấy dữ liệu từ nhiều nguồn. Tuy nhiên, nếu các nguồn dữ liệu ban đầu bị vi phạm, thì cấu trúc dựa trên sự đồng thuận cũng sẽ sụp đổ.

Ví dụ: một nhà cung cấp oracle có thể yêu cầu giá của Ether là 3.000 đô la khi giá thực tế của nó là 4.000 đô la. Một sàn giao dịch phi tập trung sử dụng oracles của họ sẽ hiển thị giao dịch Ether ở mức 3.000 đô la. Sau đó, nhà cung cấp oracle có thể bắt đầu mua vào ETH và tạo ra lợi nhuận khổng lồ.

Áp Dụng Blockchain Oracle

Blockchain Oracles được sử dụng cho tài chính phi tập trung bởi các dịch vụ như UniSwap , AAVE , SushiSwap và các dịch vụ khác. Tuy nhiên, tổ chức tài chính toàn cầu không sử dụng hợp đồng thông minh. Việc áp dụng chính thống các dịch vụ oracle sẽ phụ thuộc vào việc các tổ chức tài chính lớn chấp nhận các hợp đồng thông minh.

Oracles được sử dụng rộng rãi trên các sàn giao dịch phi tập trung và thị trường Chainlink hiện bảo vệ hơn 30 tỷ đô la tài sản phi tập trung kể từ khi ra mắt vào năm 2017. Các dịch vụ cho vay như AAVE hiện nắm giữ hơn 15 tỷ đô la tài sản và dựa vào oracles cho các mục đích tính toán.

Visa gần đây đã triển khai một hợp đồng thông minh thử nghiệm trên mạng Ropsten của Ethereum, một mạng thử nghiệm cho các hợp đồng thông minh. Gã khổng lồ dịch vụ tài chính hiện đang phát triển một giao thức cho CBDC (tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương). Điều này có thể mở đường cho những người chơi tài chính lớn bắt đầu sử dụng các hợp đồng thông minh và các dịch vụ oracles.

Các ngân hàng và dịch vụ thanh toán kỹ thuật số phần lớn từ chối sử dụng hợp đồng thông minh vì sự an toàn của khách hàng. PayPal hỗ trợ ETH, dựa trên blockchain hỗ trợ hợp đồng thông minh, nhưng không sử dụng hợp đồng thông minh cho các khoản thanh toán tự động. Các máy chủ tập trung của PayPal tính toán giá ETH và sử dụng dữ liệu để chuyển đổi số dư của người dùng sang USD.

Phần Kết Luận

Blockchain Oracles cho phép các liên hệ thông minh giao tiếp với thế giới bên ngoài, nhưng thiếu các biện pháp bảo vệ của oracle tập trung với các nguồn dữ liệu đã được xác minh. Việc áp dụng các dịch vụ oracles và oracle nói chung sẽ phụ thuộc vào cách các dịch vụ tài chính phản ứng với cuộc cách mạng tiền điện tử.

Điều này không có khả năng xảy ra trong tương lai gần, vì các tổ chức ngân hàng tập trung đã có các phương pháp để gửi các giao dịch tiền điện tử mà không cần sử dụng hợp đồng thông minh. Hơn nữa, CDBC hiện đang trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Các nhà đầu tư lạc quan vào các dịch vụ oracles và mã thông báo nên biết rằng còn một chặng đường dài phía trước trước khi các hợp đồng thông minh phi tập trung được thực hiện an toàn để áp dụng chính thống. Nếu các dịch vụ thanh toán lớn như Visa bắt đầu triển khai các hợp đồng thông minh để gửi thanh toán, oracles có khả năng được áp dụng rộng rãi.

Hồ Xuân Namhttps://blogtienso.net
Nam là một nhà giao dịch, người đam mê tiền điện tử và chuyên gia SMM với hơn bốn năm kinh nghiệm. Nam tin tưởng mạnh mẽ rằng tiền điện tử và chuỗi khối sẽ được sử dụng liên tục trong tương lai. Hiện tại, anh tập trung vào các tin tức, bài viết phân tích sâu về các dự án tiền điện tử và phân tích kỹ thuật các cặp giao dịch tiền điện tử.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0
Nhẫn vào đây để bình luậnx
()
x