Thứ Năm, Tháng Chín 28, 2023

Stablecoin Là Gì? Các Loại Stablecoin Phổ Biến

Stablecoin Là Gì?

Stablecoin là tài sản kỹ thuật số được thiết kế để mô phỏng giá trị của các đồng tiền fiat như đồng đô la hoặc đồng euro. Chúng cho phép người dùng chuyển giá trị nhanh chóng và rẻ trên toàn cầu trong khi vẫn duy trì sự ổn định về giá. Stablecoin cung cấp một cách để thu hẹp khoảng cách giữa các loại tiền tệ fiat như đô la Mỹ và tiền điện tử. Bởi vì chúng là tài sản kỹ thuật số ổn định về giá, hoạt động hơi giống fiat nhưng duy trì tính di động và tiện ích của tiền điện tử, stablecoin là một giải pháp mới cho sự biến động của tiền điện tử: ổn định giá được xây dựng trực tiếp vào chính tài sản đó. Có bốn loại stablecoin chính, có thể được xác định bằng cấu trúc tài sản thế chấp cơ bản của chúng: được hỗ trợ bởi fiat, được hỗ trợ bởi tiền điện tử, được hỗ trợ bởi hàng hóa và thuật toán.

Lợi Ích Stablecoin

Ưu điểm rõ ràng nhất của công nghệ stablecoin là tiện ích của nó như một phương tiện trao đổi, thu hẹp hiệu quả khoảng cách giữa tiền pháp định và tiền điện tử. Bằng cách giảm thiểu sự biến động giá, stablecoin có thể đạt được một tiện ích hoàn toàn tách biệt với quyền sở hữu các loại tiền điện tử kế thừa.

Như tên gọi của chúng cho thấy, stablecoin vốn là tài sản ổn định, làm cho chúng trở thành một kho lưu trữ giá trị phù hợp, khuyến khích sử dụng chúng trong các giao dịch hàng ngày. Hơn nữa, stablecoin cải thiện tính di động của tài sản tiền điện tử trong toàn bộ hệ sinh thái.

Stablecoin hướng tới việc tích hợp thị trường tài chính truyền thống với ngành tài chính phi tập trung (DeFi) đang phát triển nhanh chóng . Là một động lực cho sự ổn định của thị trường, stablecoin thể hiện một phương tiện chính để chấp nhận tiền điện tử trong thị trường cho vay và tín dụng, đồng thời kế thừa phần lớn tiện ích trước đây chỉ dành cho tiền pháp định.

Phân Loại Stablecoin

Không phải tất cả các stablecoin đều sử dụng cơ chế bảo toàn giá giống nhau. Trong khi các loại stablecoin phổ biến nhất được thế chấp bằng fiat (thường là USD), những loại tiền khác sử dụng tiền điện tử hiện có hoặc hàng hóa vật chất như vàng. Ngoài ra, các stablecoin theo thuật toán sử dụng các nguyên tắc kinh tế của cung và cầu để duy trì sự ổn định về giá cả.

Các Stablecoin Được Bảo Đảm Dựa Trên Fiat

Các stablecoin được thế chấp bằng Fiat được gắn với giá trị của tiền tệ fiat, thường là USD. Tài sản thế chấp Fiat vẫn được dự trữ với công ty phát hành trung ương và phải phản ánh số lượng stablecoin tương ứng đang lưu hành. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các stablecoin được hỗ trợ bởi fiat đều giống nhau. Một số nhà phát hành stablecoin minh bạch hơn về quy định và nơi các quỹ hỗ trợ stablecoin của họ được giữ.

Các tổ chức phát hành nhất định sẽ phát hành báo cáo kiểm toán của bên thứ ba để chứng minh công khai tỷ giá 1: 1 của họ. Nếu một công ty phát hành giữ 1.000 đô la dự trữ, thì chỉ có 1.000 đồng ổn định trị giá 1 đô la mỗi loại có thể được lưu hành. Tài sản thế chấp fiat không bị khóa trong các hợp đồng thông minh, do đó, nó tồn tại ngoài chuỗi, theo truyền thống trong tài khoản ngân hàng. Các nhà giao dịch có thể trao đổi các stablecoin được thế chấp bằng fiat lấy các tài sản tiền điện tử khác hoặc đổi chúng thành tiền tệ fiat truyền thống.

– Gemini Dollar (GUSD): GUSD là stablecoin được quản lý đầu tiên, được xây dựng để đạt được khả năng mở rộng và khả năng sử dụng. GUSD được chốt tỷ lệ 1: 1 với USD và được hỗ trợ bởi các quỹ do State Street nắm giữ. Công ty kế toán BPM thực hiện kiểm tra định kỳ công ty để đảm bảo rằng dự trữ USD tương đương với mã thông báo GUSD đang lưu hành.

– USD Coin (USDC): đồng ổn định của USDC được hỗ trợ hoàn toàn bằng tài sản dự trữ và có thể quy đổi sang USD trên cơ sở 1: 1. USDC được điều hành bởi một hiệp hội dựa trên thành viên được gọi là Centre. Cơ quan này đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật, tài chính và chính sách cho stablecoin.

– Paxos Standard (PAX): đồng ổn định PAX hoạt động trên chuỗi khối Ethereum dưới dạng mã thông báo ERC-20 . Là một stablecoin được quản lý thế chấp bằng USD, nó kết hợp tiện ích của tiền điện tử với sự ổn định được nhận thức của tiền fiat. Nền tảng Paxos cũng được các tổ chức khác sử dụng để phát hành stablecoin của riêng họ.

– Tether (USDT): đồng ổn định Tether (USDT stablecoin) được gắn với đồng đô la Mỹ. Là người đi đầu trong không gian stablecoin, Tether đã đạt được mức sử dụng rộng rãi.

–  Binance USD (BUSD): các nhà giao dịch có thể mua stablecoin BUSD trên nền tảng trao đổi Binance. Đồng ổn định này được phát hành với sự hợp tác của Paxos Trust Company, công ty chịu trách nhiệm giữ tài sản thế chấp bằng USD để hỗ trợ BUSD.

–  TrueUSD (TUSD): đồng ổn định TUSD là một mã thông báo ERC-20 được chốt 1: 1 với USD. Người sở hữu TUSD được bảo vệ chống lại việc sử dụng mã thông báo với mục đích xấu. TUSD là tài sản đầu tiên được xây dựng trên Nền tảng TrustToken và cung cấp bằng chứng thời gian thực về số tiền trong tài khoản ngân hàng ký quỹ.

Stablecoin Được Thế Chấp Bằng Tiền Điện Tử

Các stablecoin được thế chấp bằng tiền điện tử là yếu tố chính của hệ sinh thái DeFi. Các stablecoin này thế chấp quá mức tài sản kỹ thuật số hiện có để cho phép duy trì động của giá thị trường nhất quán. Cấu trúc này cung cấp một vùng đệm chống lại những biến động giá do tài sản thế chấp cơ bản gây ra. Để nhận được một stablecoin được thế chấp bằng tiền điện tử , bạn phải khóa các mã thông báo thế chấp của mình trong một hợp đồng thông minh. Tài sản thế chấp có thể được truy xuất vào một ngày sau đó bằng cách trả lại stablecoin vào hợp đồng thông minh.

MakerDAO (DAI): đồng ổn định DAI sử dụng các hợp đồng thông minh được gọi là Collateralized Debt Positions (CDP) để khóa tài sản thế chấp và phát hành mã thông báo DAI. Để lấy lại tài sản thế chấp ban đầu, bạn trả lại DAI stablecoin vào hợp đồng thông minh CDP. DAI là stablecoin được thế chấp bằng tiền điện tử phổ biến nhất và trước đây đã đạt được vị trí thứ ba trong thị trường stablecoin rộng lớn hơn.

– EOSDT Token: EOSDT Token sống trên blockchain EOS và theo dõi giá của USD. Mã thông báo này tận dụng cả tài sản thế chấp của EOS và BTC để tăng cường tính thanh khoản của thị trường và cho phép sử dụng EOSDT trên toàn hệ sinh thái DeFi.

– sUSD: là một tài sản tổng hợp hay “Synth”, sUSD theo dõi giá của USD, chỉ định nó là một stablecoin trên chuỗi khối Ethereum. Synthetix đang giới thiệu khả năng sử dụng sUSD làm tài sản thế chấp cho ETH, mô phỏng cấu trúc của DAI. Với phương pháp này, nhà giao dịch có thể bán sUSD làm tài sản thế chấp và nhận ETH, giống như cách sử dụng tài sản thế chấp để mua DAI. Các nhà giao dịch cũng có thể bán sUSD cho sBTC, sETH, iTRX, sFTSE, sGBP hoặc bất kỳ tài sản tổng hợp nào khác.

– Origin Dollar (OUSD): đồng đô la gốc là một đồng ổn định tiền điện tử được thế chấp bằng tiền điện tử được hỗ trợ bởi các loại tiền ổn định khác như DAI, USDT và USDC. Giao thức sử dụng các hợp đồng thông minh để điều chỉnh nguồn cung OUSD, nhằm duy trì giá trị 1 đô la. Khi giao thức kiếm được lợi nhuận, thông qua các giao dịch tài chính song song như cho vay OUSD trên nền tảng DeFi, mỗi chủ sở hữu kiếm được nhiều mã thông báo trị giá 1 đô la mỗi mã, được chuyển đến ví của họ trong thời gian thực.

– mStable (mUSD): nền tảng mStable cung cấp cổ phiếu thanh khoản cũng hoạt động như stablecoin. Tài sản đầu tiên được cung cấp là mUSD, một loại tiền ổn định được hỗ trợ bởi các loại tiền ổn định thay thế như USDC, USDT, TUSD và DAI. Các nhà giao dịch cung cấp tính thanh khoản cho nền tảng mStable sẽ kiếm được phần thưởng và có thể giao dịch giữa các stablecoin được thế chấp mà không bị trượt giá , đảm bảo giá trị không bị mất do giá biến động nhanh chóng trước khi giao dịch hoàn tất.

Stablecoin Được Thế Chấp Hàng Hóa

Các stablecoin được hỗ trợ bởi hàng hóa được hỗ trợ bởi các tài sản như bạc hoặc vàng. Khi giá thị trường của những hàng hóa này tăng lên, các nhà giao dịch được hưởng lợi từ việc gia tăng giá trị quyền sở hữu theo phân đoạn của họ đối với hàng hóa được đại diện bởi stablecoin được hỗ trợ bởi hàng hóa của họ .

– Digix (DGX): mỗi mã thông báo DGX được hỗ trợ bằng 1 gram vàng và có thể đổi thành tài sản cơ bản hoặc tài sản thế chấp theo giá thị trường hiện tại. Digix chỉ giữ những thỏi vàng Thụy Sĩ 100 gam chất lượng cao với người trông coi là The Safe House Singapore.

– Paxos Gold (PAXG): mỗi mã thông báo PAX được hỗ trợ bằng một ounce troy (t oz) tốt của thỏi vàng London Good Delivery 400 oz, được lưu trữ trong hầm Brinks. Các nhà giao dịch nắm giữ stablecoin PAXG có quyền sở hữu phân đoạn đối với vàng cơ bản do Công ty Paxos Trust giữ.

Stablecoin Thuật Toán

Stablecoin thuật toán là một phân ngành mới nổi của công nghệ stablecoin không sử dụng fiat, tiền điện tử hoặc hàng hóa làm tài sản thế chấp. Thay vào đó, sự ổn định giá của chúng là kết quả của các thuật toán và hợp đồng thông minh quản lý việc cung cấp mã thông báo đang lưu hành. Một hệ thống stablecoin theo thuật toán sẽ giảm số lượng mã thông báo đang lưu hành khi giá giảm xuống dưới mức giá mong muốn. Ngoài ra, nếu giá mã thông báo vượt quá mức giá mong muốn đó, nhiều mã thông báo hơn được phát hành để điều chỉnh giá trị stablecoin xuống theo nguyên tắc cung và cầu.

– DefiDollar (DUSD): đồng stablecoin DUSD tận dụng nhóm sUSD của Curve , còn được gọi là Peak, để đúc DUSD bằng DAI, USDC, USDT hoặc sUSD. Để kiếm được 100 DUSD, bạn cần phải tài trợ cho nhóm thanh khoản sUSD bằng cách sử dụng một lượng tương đương hai loại stablecoin được hỗ trợ – ví dụ: 50 DAI và 50 sUSD.

– Ampleforth (AMPL): Nền tảng Ampleforth khuyến khích thanh khoản trên chuỗi, phát hành mã thông báo AMPL như một phần thưởng cho việc cung cấp tính thanh khoản cho các nền tảng tạo thị trường tự động (AMM) như Uniswap. Bạn càng cung cấp nhiều tính thanh khoản, thì thị phần của bạn trong nhóm AMPL càng lớn. Giao thức Ampleforth điều chỉnh việc cung cấp AMPL để đáp ứng nhu cầu, dẫn đến việc chỉ định stablecoin của nó. Những điều chỉnh nguồn cung này là phổ biến và tỷ lệ thuận với tỷ lệ sở hữu của bạn.

Kết Luận

Stablecoin là một thành phần quan trọng của thị trường tiền điện tử. Thông qua một loạt các cơ chế, các đồng tiền kỹ thuật số này có thể duy trì ít nhiều ổn định ở mức giá đã đặt. Điều này cho phép chúng được sử dụng một cách đáng tin cậy không chỉ là phương tiện trao đổi, mà còn là nơi trữ giá trị an toàn cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.

Mặc dù ban đầu được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ hiệu quả để quản lý rủi ro, nhưng rõ ràng các ứng dụng của stablecoin vượt xa giao dịch. Nó là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp củng cố toàn bộ thế giới tiền điện tử, dùng trong các trường hợp ứng dụng, nơi mà các lựa chọn thay thế có biến động giá cao tỏ ra không lý tưởng.

Hồ Xuân Namhttps://blogtienso.net
Nam là một nhà giao dịch, người đam mê tiền điện tử và chuyên gia SMM với hơn bốn năm kinh nghiệm. Nam tin tưởng mạnh mẽ rằng tiền điện tử và chuỗi khối sẽ được sử dụng liên tục trong tương lai. Hiện tại, anh tập trung vào các tin tức, bài viết phân tích sâu về các dự án tiền điện tử và phân tích kỹ thuật các cặp giao dịch tiền điện tử.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0
Nhẫn vào đây để bình luậnx
()
x