Thứ Bảy, Tháng Ba 18, 2023

Kusama Là Gì? Toàn Tập Về Đồng Tiền Điện Tử KSM

Kusama tự gọi mình là “em họ hoang dã của Polkadot”. Tuy nhiên, đây là một sáng kiến ​​tìm cách giải quyết các mối quan tâm của hệ sinh thái Polkadot về các lỗ hổng mã hóa. Vượt ra ngoài testnet thông thường, Kusama đã triển khai trên nền tảng của mình một mạng tập trung vào nghiên cứu và phát triển với chi phí thực cho cộng đồng và các nhà phát triển của mình. Điều này làm cho nó giống mạng chính hơn mà không cần phải thực sự đưa ra những phát triển mới trên nền tảng Polkadot chính.

Lý Lịch Kusama

Tiến sĩ Gavin Wood thành lập Kusama với mục tiêu hỗ trợ mạng Polkadot ($ DOT) thông qua việc xây dựng một chuỗi khối song song cho phép thử nghiệm và phát triển với các điều kiện rất thực tế. Với ý nghĩ đó, Tiến sĩ Wood đã nghĩ đến việc có một “canary network” có chức năng như một giao thức cảnh báo và phát hiện vấn đề sớm có thể tiết lộ những điểm yếu của cơ sở mã Polkadot.

Với Kusama, các tính năng mới được lên kế hoạch triển khai trên chuỗi Polkadot chính có thể được thử nghiệm. Sự khác biệt giữa Kusama và tất cả các testnet khác là các quyết định được đưa ra trong nền tảng này có ý nghĩa kinh tế thực tế.

Kusama Là Gì?

Kusama được gọi là mạng lưới Canary cho Polkadot có nghĩa là nó là một giao thức nghiên cứu và phát triển cộng đồng thử nghiệm. Mục đích chính của nó là giúp các nhà phát triển thử nghiệm và triển khai các parachains trên dự án Polkadot hoặc thử nghiệm các chức năng quản trị và đặt cược của nó với điều kiện kinh tế thực tế.

Thử nghiệm Canary rất quan trọng vì các nhà phát triển đằng sau cả hai chuỗi đều đưa ra giả thuyết rằng đó là cách tốt nhất để hiểu hoàn toàn những rủi ro quan trọng nằm trong sự phát triển của Polkadot.

Là một phiên bản chưa tinh chỉnh của Polkadot, Kusama hoạt động như một mạng chính phi tập trung độc lập. Nó sẽ liên tục hoạt động miễn là cộng đồng cho phép nó vì các hệ thống phi tập trung vốn dĩ không có kill-switch. Nó có thể trở thành một chuỗi chuyển tiếp para cho Polkadot, tuy nhiên, nó không bao giờ có ý định hợp nhất với chính chuỗi của Polkadot.

Giao Thức Đồng Thuận: Bằng Chứng Cổ Phần Được Đề Cử

Kusama tuân theo mô hình đồng thuận Bằng chứng cổ phần được đề cử (NPoS) trong đó những người xác nhận được bầu chọn dựa trên cổ phần của họ và cổ phần của những người đang bỏ phiếu cho họ. Càng nhiều càng tốt, nền tảng cân bằng trọng lượng giữa những người xác nhận mỗi cuộc bầu cử. Trong Polkadot, việc bầu chọn người xác nhận tập trung vào sự cân bằng giữa ba chỉ số này (thuật toán của Phragmen):

  • Tổng số tiền được đặt bởi người được đề cử và những người được đề cử của họ
  • Cổ phần đằng sau trình xác thực được đặt cọc tối thiểu
  • Phương sai của tiền cược trong một tập hợp.

Validators – Trình Xác Thực

Để trở thành người xác nhận, người dùng phải đặt cọc KSM trước. Khi người dùng đã có số lượng mã thông báo tối thiểu cần thiết để trở thành ứng cử viên cho bộ trình xác thực, họ được bầu dựa trên thuật toán của Phragmen. Hiện có hơn 130 trình xác thực trên Kusama.

Parachains

Parachains là cấu trúc dữ liệu dành riêng cho ứng dụng được bảo mật bởi trình xác thực trên Polkadot Relay Chain và chạy song song với mạng Polkadot. Điều này cho phép họ xử lý các giao dịch với tốc độ và khả năng mở rộng của blockchain Polkadot.

Mặt khác, Collators có nhiệm vụ duy trì toàn bộ parachain. Các nút Collator lưu giữ mọi dữ liệu liên quan đến parachain và tạo ra các ứng cử viên khối mới để xác minh và ghi lại các trình xác thực. Parachains có thể có một nền kinh tế độc lập từ mạng Polkadot và mã thông báo gốc của riêng họ.

Governance – Quản Trị

Trước khi mọi bản cập nhật hoặc sửa đổi giao thức được thực hiện, chúng được bình chọn bởi mạng lưới bao gồm chủ sở hữu mã thông báo và hội đồng Kusama. Thông qua những đổi mới như hệ thống bỏ phiếu trên chuỗi và ra quyết định dựa trên cổ phần, Kusama đã kích hoạt một mô hình quản trị dựa vào cộng đồng.

Chức năng quản trị tuân theo các thủ tục sau:

Đề Xuất Trưng Cầu : mỗi cuộc trưng cầu có chứa một đề xuất cụ thể dùng như một lệnh gọi hàm đặc quyền. Bao gồm trong cuộc trưng cầu là khoảng thời gian được chỉ định cho quá trình bỏ phiếu. Chúng có thể được gửi bởi chủ sở hữu mã thông báo Polkadot (DOT) và hội đồng, hoặc lấy từ các cuộc trưng cầu hoặc đề xuất trước đó của Ủy ban kỹ thuật của Kusama sau khi được Hội đồng của nó phê duyệt.

Bỏ Phiếu Cho Một Đề Xuất : chỉ có hai lựa chọn khi bỏ phiếu, “có” hoặc “không”. Nếu các đề xuất nhận được đa số, chúng có thể được tiến hành để thực hiện. Tuy nhiên, trước khi ban hành một đề xuất, người dùng được yêu cầu khóa mã thông báo của họ cho đến khi hết thời gian trì hoãn ban hành. Mục đích của tham số này là để đảm bảo rằng một đề xuất đã đáp ứng mức mua vào kinh tế tối thiểu và không khuyến khích việc bán phiếu bầu.

Kiểm Đếm : có ba tình huống bất cứ khi nào mạng bỏ phiếu cho các đề xuất cụ thể. Vì mỗi đề xuất được phân biệt về việc chúng là của công chúng hay hội đồng, các phiếu bầu cũng có sự thiên vị khác nhau.

Đối với mọi đề xuất, số phiếu “thuận” và “không” được tính là số cử tri đi bỏ phiếu hoặc tổng số mã thông báo biểu quyết, được tính vào yếu tố. Trong một khuynh hướng cử tri đi bầu tích cực (nếu tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp), cần có nhiều phiếu ủng hộ hơn đối với đề xuất. Trong một khuynh hướng tiêu cực về số cử tri đi bầu, nó đòi hỏi nhiều phiếu chống lại đề xuất hơn. Và đối với các đề xuất của Hội đồng, chỉ cần đa số đơn giản.

Hội Đồng Kusama

Trong khi có những nhà đầu tư tích cực, thì cũng có những bên liên quan thụ động trong hệ sinh thái Polkadot và Kusama. Thông qua một tổ chức trong chuỗi bao gồm 17 ghế, Hội đồng quyết định về ba nhiệm vụ quản trị chính. Chúng bao gồm các đề xuất về cuộc trưng cầu, nêu ra cuộc trưng cầu rõ ràng nguy hiểm và bầu các thành viên của ủy ban kỹ thuật của mạng.

Cộng Đồng Trên Kusama

Kusama đã triển khai mô-đun Society một trò chơi kinh tế nhằm tìm kiếm phần thưởng cho những người dùng tham gia và duy trì một hội thành viên. Tuy nhiên, phần thưởng được tính theo thời gian đáo hạn. Điều này có nghĩa là người dùng không thể ngay lập tức nhận được các ưu đãi của họ cho đến khi thời gian đáo hạn của các quyền của họ đã hết hiệu lực.

Societies có thể trừng phạt các thành viên bằng cách cắt giảm các ưu đãi của họ nếu chúng không được thu thập. Có nhiều vi phạm khác, chẳng hạn như không tham gia vào các cuộc gọi bỏ phiếu. Bằng hệ thống đình công, các thành viên đã thực hiện một số hành động bị trừng phạt vượt quá giới hạn đã quyết định có thể bị trục xuất ra khỏi xã hội. Hiện tại, Kusama chỉ có một xã hội được tổ chức trên nền tảng của nó. Tuy nhiên, trong các bản nâng cấp trong tương lai, họ có thể bổ sung thêm.

Mã Thông Báo Kusama

Mã thông báo gốc của Kusama là KSM, người nắm giữ có thể sử dụng để cổ phần, trở thành người xác nhận hoặc đề cử một người và bỏ phiếu về cơ chế quản trị của nó, trong số những người khác. Hơn nữa, nó là mã thông báo cung cấp năng lượng cho hầu hết các cơ chế trong mạng Kusama.

Tỷ Giá Kusama (KSM) Hôm Nay

Cách Nhận Mã Thông Báo KSM 

Chủ Sở Hữu DOT Token: Kusama đã liên kết với cộng đồng Polkadot bằng cách cung cấp mã thông báo KSM cho bất kỳ ai trước đây đã mua DOT trong đợt ICO của nó. Những người có mã thông báo chỉ báo DOT có thể làm theo các hướng dẫn này để yêu cầu một lượng KSM tương đương.

Đề Xuất Kho Bạc: nếu bạn có một dự án sẽ làm tăng thêm giá trị của mạng lưới, bạn có thể gửi đề xuất kho bạc.

Bug Bounty Program: Kusama thưởng cho bất kỳ ai phát hiện ra lỗ hổng trong mã Kusama.

Validators: người Người xác thực có thể yêu cầu phần thưởng đặt cược khi chạy nút xác thực. Số lượng KSM cần thiết để trở thành một nút xác thực là động và thay đổi theo thời gian. Tính đến tháng 10 năm 2020, APY là khoảng 7,5%.

Nominators: người được đề cử ở Kusama đóng vai trò đầu tư thụ động bằng cách ủy quyền KSM của họ cho tối đa 16 người xác nhận. Họ nhận được phần thưởng cho điều này là năng động và thay đổi theo thời gian. Tính đến tháng 10 năm 2020, APY cho những người được đề cử là khoảng 7,1%.

Mua KSM: cách dễ nhất để có được KSM là mua nó. Nhiều sàn giao dịch khác nhau bao gồm các cặp KSM, bao gồm Binance, Huobi Global và MXC.com.

Phần Kết Luận

Kusama là một mạng lưới anh em họ với Polkadot, chúng tôi nhận thấy rất nhiều tiềm năng ở Kusama. Nó không chỉ được phát triển bởi cùng một tầm nhìn xa trông rộng lần đầu tiên giúp mang lại Ethereum cho chúng ta và sau đó tiếp tục tạo ra Polkadot, nó còn chia sẻ đội ngũ phát triển vững chắc đằng sau Polkadot và cơ sở mã đổi mới và có tư duy tương lai của Polkadot.

Thậm chí có thể có những lý do để thích Kusama hơn cả Polkadot. Ví dụ, mặc dù nó được dùng để làm bàn đạp cho các dự án phát triển trước khi ra mắt trên Polkadot, nhưng có thể nhiều dự án chọn đơn giản là tiếp tục trên Kusama. Sự phát triển ngày càng nhanh hơn và sáng tạo hơn, và chi phí cho một parachain dự kiến ​​sẽ nhỏ hơn nhiều ở Kusama.

Giống như người anh em họ Polkadot lớn hơn của nó, có quá nhiều thứ để phấn khích về Kusama. Việc áp dụng ngày càng tăng và sự phát triển của các khu vực như DeFi phù hợp hoàn hảo cho các dự án này có nghĩa là đây có thể là mã thông báo tiếp theo để phóng lên mặt trăng hoặc xa hơn.

 

Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và cung cấp thông tin chung. Nội dung của bài viết này không được coi là tư vấn đầu tư, kinh doanh, pháp lý hoặc thuế trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các quyết định cá nhân được đưa ra dựa trên bài viết này và chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Mặc dù đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp ở đây là chính xác và cập nhật, nhưng có thể xảy ra thiếu sót, sai sót hoặc nhầm lẫn.

Hồ Xuân Namhttps://blogtienso.net
Xin chào! Tôi là Nam, kẻ đứng sau blog này. Tôi viết blog toàn thời gian, tôi đam mê kiếm tiền online, là một người đầu tư Bitcoin/Altcoin chuyên nghiệp.

Related Articles

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0
Nhẫn vào đây để bình luậnx
()
x