Thứ Năm, Tháng Chín 28, 2023

Kava.io Là Gì? Toàn Tập Về Tiền Điện Tử KAVA

Kava là một nền tảng cho vay DeFi đa chuỗi cho phép người dùng vay các stablecoin USDX và gửi nhiều loại tiền điện tử khác nhau để bắt đầu kiếm được lợi nhuận. Trong bài viết này, cùng Blog Tiền Số tìm hiểu về Kava và đồng tiền điện tử KAVA nhé.

Kava.io Là Gì?

Kava.io là trung tâm DeFi chuỗi chéo đầu tiên cung cấp các ứng dụng và dịch vụ cho các loại tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nền tảng của Kava hoạt động như một ngân hàng phi tập trung cho các tài sản kỹ thuật số kết nối người dùng với các sản phẩm như stablecoin, khoản vay và tài khoản trả lãi để họ có thể làm được nhiều việc hơn và kiếm được nhiều tiền hơn với tài sản kỹ thuật số của mình.

Tại Sao Lại Vay Trên Kava.io?

Người dùng có thể gửi tài sản kỹ thuật số của họ và sử dụng chúng làm tài sản thế chấp để vay stablecoin được hỗ trợ bằng tiền điện tử của Kava, USDX. Người đi vay thu lợi theo một số cách:

Đòn Bẩy Tổng Hợp: người đi vay có thể hoán đổi USDX để lấy thêm tài sản thế chấp và sử dụng nó để thực hiện một khoản vay khác. Bằng cách lặp lại quá trình này, người dùng có thể tạo đòn bẩy tổng hợp bất kỳ tài sản tiền điện tử nào được hỗ trợ, tạo ra một vị thế dài đòn bẩy một cách hiệu quả.

Bảo Hiểm Rủi Do Bằng Lãi Suất: các nhà giao dịch có thể giữ USDX như một tài sản ổn định khi tìm cách hạn chế tiếp xúc với các tài sản tiền điện tử dễ bay hơi. Người nắm giữ USDX kiếm 4,5% APY bằng cách nhận doanh thu được tạo ra từ các khoản thanh toán lãi suất do người đi vay thực hiện, có nghĩa là các nhà giao dịch tự động kiếm được trong khi bảo hiểm rủi ro.

Phần Thưởng Khuyến Khích: những người đăng ký sớm được khuyến khích vay USDX bằng chương trình khuyến khích khởi động thanh khoản của Kava , với 90 triệu đô la KAVA * trong phần thưởng có sẵn trong 4 năm.

Thanh Toán Bằng Stablecoin: tính hoàn thiện nhanh chóng của blockchain Kava cho phép USDX được sử dụng cho các mục đích thanh toán chung trên nhiều mạng blockchain.

Cơ Chế Của Giao Thức

Người dùng Kava.io có thể vay tới 67% giá trị số dư bị khóa của họ dưới dạng USDX. Người đi vay nợ lãi suất cho các khoản vay của họ dưới hình thức Vay các APY được hoàn trả theo giao thức. Lãi suất đã hoàn trả được phân phối cho người nắm giữ USDX dưới dạng phí ổn định, trừ 4,5% APY cho người nắm giữ. 

Người vay cũng kiếm được phần thưởng phong phú lên đến 60% APY trên USDX đã vay của họ thông qua chương trình ưu đãi của Kava hỗ trợ tính thanh khoản của USDX bằng cách thưởng cho những người vay USDX sớm với KAVA.

Nếu giá trị số dư bị khóa của người dùng giảm và xuống dưới tỷ lệ đi vay tối thiểu, số dư bị khóa của họ sẽ bị thu giữ và phải chịu phí thanh lý 7,5%. Số dư khóa được thu bằng cách thanh lý được bán đấu giá trên thị trường mở với số dư còn lại được trả lại cho người vay ban đầu.

Những người nắm giữ KAVA quản lý hệ thống bằng cách bỏ phiếu về các tham số rủi ro của giao thức và đóng vai trò là người cho vay phương sách cuối cùng. Nếu tổng giá trị của số dư bị khóa trên nền tảng giảm quá nhanh, KAVA sẽ được đúc và bán đấu giá để gây quỹ và tăng số dư bị khóa trên toàn hệ thống.

Công Nghệ Trên Kava

Kava được xây dựng bằng cách sử dụng Cosmos SDK , một khung phát triển blockchain mô-đun. Kava Protocol hoạt động với cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS) dựa trên Tendermint, cung cấp khả năng chịu lỗi Byzantine, tính cuối cùng và bảo mật tức thì. Kava Labs đã triển khai một số mô-đun Cosmos SDK hoạt động cùng nhau để cung cấp dịch vụ cho vay.

Nền Tảng Kava CDP

Nơi người dùng có thể thế chấp tài sản tiền điện tử của họ để vay bằng USDX, đơn vị stablecoin trong hệ sinh thái Kava. Sơ đồ sau đây cho thấy hệ thống sẽ hoạt động như thế nào khi mạng chính của Kava hoạt động.

Cosmos SDK và Tendermint Core

Kava được xây dựng bằng cách sử dụng Cosmos-SDK, một khuôn khổ mã nguồn mở để xây dựng các blockchains Proof-of-Stake công khai. Các tính năng cốt lõi của Cosmos-SDK bao gồm:

– Công cụ đồng thuận Tendermint Core: Kava dựa trên công cụ đồng thuận Byzantine Fault Tolerant được thiết kế để hỗ trợ hệ thống Proof-of-Stake.

– Mô-đun Cosmos: khi các mô-đun nguồn mở mới được phát triển cho hệ sinh thái Cosmos, Kava có thể nhanh chóng triển khai các mô-đun mong muốn. Ví dụ: mô-đun Inter Blockchain Communication (IBC) cho phép tất cả các blockchains Cosmos-SDK giao tiếp.

Module Nguồn Cấp Dữ Liệu Giá

Mô-đun nguồn cấp dữ liệu giá thực hiện một Oracle đơn giản về giá trong đó một nhóm các Oracles được liệt kê trong danh sách trắng đăng giá cho các tài sản khác nhau trong hệ thống. Phần mềm oracle tiêu chuẩn được vận hành bởi trình xác nhận Kava. Giá trung bình của tất cả các giá oracle hợp lệ được lấy làm giá hiện tại trong hệ thống và bất kỳ trình xác thực nào phát hiện thấy báo cáo giá nằm ngoài hai độ lệch chuẩn so với giá trung bình đều có thể bị cắt giảm. Việc bổ sung và loại bỏ tài sản và phép tắc được kiểm soát bởi các đề xuất quản trị.

Module Đấu Giá

  1. Đấu Giá Tài Sản Thế Chấp: nếu giá tài sản thế chấp trên toàn hệ thống giảm đột ngột và không ai muốn mua nó tại các cuộc đấu giá tài sản thế chấp, thì thặng dư nợ khả dụng được sử dụng để bù đắp chênh lệch. Nếu không còn thặng dư nợ, giao thức bắt đầu đấu giá nợ trong đó người đặt giá trả USDX để trang trải khoản nợ chưa thanh toán và nhận được KAVA mới được đúc từ giao thức. Điều này làm tăng tổng nguồn cung của KAVA, làm giảm giá trị của nó.

Module CDP

Mô-đun CDP là một nhà máy để tạo CDP và lưu trữ trạng thái toàn cầu của hệ thống nợ. Nó cho phép người dùng tạo, sửa đổi và đóng CDP cho bất kỳ loại tài sản thế chấp nào trong mô-đun Nguồn cấp dữ liệu giá. Nó cũng thiết lập các tham số toàn cầu của hệ thống, có thể được thay đổi bởi các đề xuất quản trị. Các thông số này bao gồm giới hạn nợ toàn cầu (tổng số lượng stablecoin có thể được lưu hành), giới hạn nợ cho từng loại tài sản thế chấp và tỷ lệ thế chấp cho từng loại tài sản thế chấp.

Module Thanh Lý

Mô-đun Thanh lý theo dõi trạng thái của CDP dựa trên giá trong mô-đun Nguồn cấp dữ liệu giá. Nó có trách nhiệm thu giữ tài sản thế chấp từ các CDP có tỷ lệ thế chấp dưới ngưỡng quy định cho loại tài sản thế chấp đó. Tài sản thế chấp bị thu giữ sau đó sẽ được chuyển đến mô-đun Đấu giá.

Trong trường hợp CDP giảm xuống dưới tỷ lệ tài sản thế chấp bắt buộc, CDP đó sẽ được mô-đun Thanh lý thu giữ. Khi nhiều tài sản thế chấp đã bị thu giữ do thanh lý, tài sản thế chấp đó sẽ được bán đấu giá bởi mô-đun Đấu giá cho các stablecoin bằng cách sử dụng đấu giá xuôi ngược. Trong thời gian bình thường, cuộc đấu giá này dự kiến ​​sẽ huy động đủ số lượng stablecoin để xóa sạch khoản nợ mà chủ sở hữu CDP nắm giữ ban đầu, cùng với một khoản phạt thanh lý nhỏ.

Trong trường hợp các cuộc đấu giá tài sản thế chấp không thể tăng số lượng stablecoin cần thiết, mã thông báo KAVA sẽ được bán đấu giá bởi mô-đun Đấu giá cho stablecoin bằng cách sử dụng đấu giá ngược cho đến khi đạt được tỷ lệ tài sản thế chấp toàn cầu. Theo cách này, mã thông báo KAVA sẽ đóng vai trò là người cho vay phương sách cuối cùng trong thời gian thế chấp dưới mức.

Module BEP3

Xây Dựng Trên Kava.io

Chức năng cốt lõi của Kava Protocol có thể được sử dụng làm nền tảng cho nhiều ứng dụng tài chính khác nhau. Kava Labs đã xây dựng một bộ sưu tập các công cụ mà các nhà phát triển có thể tận dụng để xây dựng tương lai tài chính của ngày mai.

Giao diện SDK JavaScript và Go SDK của Kava với blockchain Kava một cách trực quan thông qua API REST của Kava, trao quyền cho các nhà phát triển nhanh chóng tạo các ứng dụng tài chính hiện đại. Kava Labs đã xây dựng một số bot blockchain mã nguồn mở sử dụng SDK phục vụ các chức năng quan trọng cho cộng đồng Kava.

Oracle Bot (JavaScript): một dịch vụ cho phép các nhà báo giá niêm yết giá một cách đáng tin cậy thông qua công nghệ Chainlink.

Bot Đấu Giá (JavaScript): một dịch vụ mà bất kỳ ai cũng có thể chạy để đấu giá và tham gia đấu giá.

Sentinel (Go): một dịch vụ theo dõi CDP trên chuỗi khối Kava và ngăn nó bị thanh lý bằng cách trả (hoặc rút) nợ.

Đội Ngũ Phát Triển Kava

Giám đốc điều hành của Kava, và một trong những người đồng sáng lập, là Brian Kerr . Sau khi tốt nghiệp Đại học Bang San Francisco với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh, anh tiếp tục thành lập Fnatic Gear, công ty đầu tiên sản xuất phần cứng và trang phục Esports được thiết kế bởi người chơi Esports dành cho người hâm mộ Esports.

Ngoài vai trò của mình tại Kava, anh ấy còn là cố vấn cho DMarket.io, một thị trường tài sản kỹ thuật số phi tập trung dựa trên blockchain và Snowball, nền tảng tự động hóa đầu tư tiền điện tử thông minh đầu tiên trên thế giới.

Trưởng nhóm phát triển blockchain và người đồng sáng lập thứ hai của Kava là Ruaridh O’Donnell. Sau khi nhận bằng Thạc sĩ Vật lý tại Đại học Glasgow vào năm 2015, anh ấy đã dành thời gian làm kỹ sư và nhà phân tích dữ liệu cho Levelworks trước khi giúp thành lập Kava.

Mã Thông Báo Kava.io

Nền tảng Kava có hai loại mã thông báo: mã thông báo KAVA và đồng ổn định USDX. Mã thông báo KAVA là mã thông báo gốc của chuỗi khối KAVA: nó không thể thiếu trong bảo mật, quản trị và các chức năng cơ học của nền tảng.

Có ba trường hợp sử dụng chính cho mã thông báo KAVA:

  1. Bảo Mật: 100 nút hàng đầu xác nhận các khối bằng cổ phần ngoại quan có trọng số trong các mã thông báo KAVA. Các khuyến khích kinh tế dành cho người xác thực dưới hình thức kiếm KAVA dưới dạng phần thưởng khối, phí giao dịch và đối mặt với việc mất KAVA. Điều này dựa trên các điều kiện chặt chẽ như không đảm bảo thời gian hoạt động cao và các giao dịch ký kết kép.
  2. Quản Trị: KAVA được sử dụng cho các đề xuất và bỏ phiếu về các thông số quan trọng của hệ thống vị thế nợ có thế chấp (CDP). Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở giới hạn nợ toàn cầu của hệ thống, các loại tài sản thế chấp được hỗ trợ, giới hạn nợ, tỷ lệ tài sản thế chấp, phí và tỷ lệ tiết kiệm cho USDX.
  3. Phương Án Cuối Cùng Cho vay: KAVA hoạt động như một loại tiền tệ dự trữ trong các tình huống mà hệ thống được phi tập trung hóa thấp. Trong những trường hợp như vậy, KAVA mới được tạo ra và được sử dụng để mua USDX ngoài thị trường cho đến khi USDX trở nên phi tập trung hóa một cách an toàn.

Tương tự, có ba trường hợp sử dụng cốt lõi cho stablecoin USDX:

  • Giao Dịch Ký Quỹ / Đòn Bẩy: người dùng nhận USDX từ nền tảng chủ yếu sử dụng nó để mua thêm các loại tiền điện tử, tận dụng hiệu quả khả năng hiển thị của họ.
  • Bảo Hiểm Rủi Ro Bằng Lãi Suất: các nhà giao dịch có thể giữ USDX như một tài sản ổn định khi tìm cách hạn chế tiếp xúc với các tài sản tiền điện tử dễ bay hơi. Người sở hữu có thể liên kết mã thông báo của họ và nhận lãi tích lũy bằng với lãi suất tiết kiệm USDX hiện tại.
  • Thanh Toán Bằng Stablecoin: thời gian khối nhanh chóng và tính hoàn thiện nhanh chóng của chuỗi khối Kava cho phép USDX được sử dụng cho các trường hợp sử dụng thanh toán chung.

Mua Bán Giao Dịch KAVA

Hiện tại, mã thông báo KAVE có thể được mua bán giao dịch trên một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn như: Binance và Bilaxy. Trên Binance, bạn có thể giao dịch với Bitcoin, Binance Coin và USDT trong khi trên Bilaxy, bạn chỉ có thể giao dịch với Tether.

Ví Lưu Trữ KAVA An Toàn

KAVA được xây dựng trên Cosmos, bạn có thể sử dụng hầu hết các ví hỗ trợ ATOM. Chúng bao gồm những cái tên như Lunie và Cosmostation, cả hai đều cho phép bạn ủy quyền KAVA của mình và kiếm lợi nhuận từ việc đặt cược.

Phần Kết Luận

Kava gần đây đang tạo ra khá nhiều sự quan tâm trong ngành công nghiệp DeFi. Có nhiều người nghĩ rằng nó có thể làm rung chuyển toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử. Dự án muốn tạo ra nền tảng DeFi chuyên dụng đầu tiên trên thế giới cung cấp nợ tập trung và stablecoin cho tất cả các tài sản tiền điện tử chính. Được xây dựng dựa trên lõi đồng hồ và được cung cấp bởi Cosmos , dự án này cũng sắp thành công với Binance IEO vào năm 2019.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và cung cấp thông tin chung. Nội dung của bài viết này không được coi là tư vấn đầu tư, kinh doanh, pháp lý hoặc thuế trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các quyết định cá nhân được đưa ra dựa trên bài viết này và chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Mặc dù đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp ở đây là chính xác và cập nhật, nhưng có thể xảy ra thiếu sót, sai sót hoặc nhầm lẫn.

Hồ Xuân Namhttps://blogtienso.net
Nam là một nhà giao dịch, người đam mê tiền điện tử và chuyên gia SMM với hơn bốn năm kinh nghiệm. Nam tin tưởng mạnh mẽ rằng tiền điện tử và chuỗi khối sẽ được sử dụng liên tục trong tương lai. Hiện tại, anh tập trung vào các tin tức, bài viết phân tích sâu về các dự án tiền điện tử và phân tích kỹ thuật các cặp giao dịch tiền điện tử.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0
Nhẫn vào đây để bình luậnx
()
x