Thứ Bảy, Tháng Chín 23, 2023

Bitcoin ETF Là Gì? Cách Thức Hoạt Động Của Bitcoin ETF

Bitcoin ETF hay Bitcoin Exchange Traded Funds là một phương tiện đầu tư đột phá được thiết kế để thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống tài chính truyền thống và lĩnh vực hấp dẫn của tiền điện tử. Công cụ tài chính mới này có khả năng cách mạng hóa cách mọi người truy cập vào bối cảnh tài sản kỹ thuật số.

Vậy Bitcoin ETF là gì? Nó hoạt động như thế nào và nó có thể hứa hẹn sự đổi mới, phân cấp và lợi nhuận ấn tượng không? Trong bài viết này, chúng tôi đi sâu vào các thông tin chi tiết về ETF Bitcoin, khám phá cơ chế, lợi ích và tác động tiềm ẩn của chúng đối với bối cảnh đầu tư.

Bitcoin ETF Là Gì?

ETF là một quỹ đầu tư mà các nhà đầu tư có thể giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, giống như các cổ phiếu riêng lẻ. Nó nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của một chỉ số, hàng hóa hoặc loại tài sản cụ thể. ETF cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp xúc với tài sản cơ sở mà không yêu cầu quyền sở hữu trực tiếp.

Do đó, Bitcoin ETF là một phương tiện đầu tư được quản lý được thiết kế để giúp các nhà đầu tư nắm bắt được biến động giá của Bitcoin mà không cần sở hữu loại tiền kỹ thuật số này. Bitcoin ETF cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với Bitcoin thông qua tài khoản môi giới truyền thống.

Nhiều nhà đầu tư chuyển sang Bitcoin ETF vì chúng cung cấp một chiến lược dễ tiếp cận và được quản lý tốt hơn để đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Các nhà đầu tư truyền thống thiếu kiến ​​thức kỹ thuật số hoặc do dự giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thường thích ETF hơn.

Bằng cách đầu tư vào Bitcoin ETF, những nhà đầu tư như vậy có thể tiếp xúc với các biến động giá của Bitcoin mà không phải xử lý sự phức tạp của hệ thống chuỗi khối và tài chính phi tập trung .

Sự Khác Biệt Giữa Bitcoin và Bitcoin ETF

Có một số yếu tố phân biệt Bitcoin với Bitcoin ETF. Những khác biệt này bao gồm bản chất của tài sản, cách chúng có thể được truy cập và cách chúng được giao dịch.

Bitcoin là một loại tiền điện tử kỹ thuật số được tạo ra vào năm 2009 bởi một người hoặc một nhóm ẩn danh có tên là Satoshi Nakamoto . Nó hoạt động trên một trong những mạng blockchain lớp một phi tập trung hàng đầu , cho phép giao dịch ngang hàng mà không cần đến các bên trung gian như ngân hàng.

Mặt khác, Bitcoin ETF là một công cụ tài chính cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với các biến động giá của Bitcoin mà không cần trực tiếp sở hữu hoặc quản lý tiền điện tử. Bitcoin ETF nắm giữ Bitcoin làm tài sản cơ bản và phát hành cổ phiếu giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán được quy định.

Bảng dưới đây cho thấy sự phân tích toàn diện về sự khác biệt chính giữa Bitcoin và Bitcoin ETF.

Loại ETF Nào Là Bitcoin?

Bitcoin thường được coi là một quỹ ETF dựa trên hàng hóa. ETF hàng hóa theo dõi giá của một loại hàng hóa cụ thể hoặc một nhóm hàng hóa, cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với biến động giá của hàng hóa mà không cần trực tiếp sở hữu nó.

Tuy nhiên, Bitcoin cũng có thể được phân loại là các loại quỹ ETF khác, tùy thuộc vào cấu trúc cơ bản và chiến lược đầu tư. Dưới đây là một vài phân loại có thể:

 • ETF Tài Sản Kỹ Thuật Số: Với bản chất kỹ thuật số của Bitcoin, một số ETF Bitcoin có thể được phân loại là ETF tài sản kỹ thuật số. Các quỹ ETF này tập trung vào việc cung cấp khả năng tiếp xúc với các tài sản kỹ thuật số khác nhau, bao gồm các loại tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum và các loại khác. Họ nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của thị trường tài sản kỹ thuật số nói chung hoặc tài sản kỹ thuật số cụ thể.
 • ETF Đầu Tư Thay Thế: Một cách phân loại khác cho ETF Bitcoin có thể là ETF đầu tư thay thế. Các ETF này cung cấp khả năng tiếp xúc với các khoản đầu tư thay thế bên ngoài các loại tài sản truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu. Là một tài sản phi truyền thống, Bitcoin có thể phù hợp với danh mục này như một phần của danh mục đầu tư ETF với các tùy chọn đầu tư thay thế đa dạng.

Việc phân loại cụ thể của ETF Bitcoin cũng có thể phụ thuộc vào khung pháp lý và mục tiêu đầu tư của ETF cụ thể. Các phân loại này cũng có thể thay đổi khi các cơ quan quản lý và tổ chức tài chính tiếp tục tinh chỉnh hệ sinh thái ETF.

Bitcoin ETF Hoạt Động Như Thế Nào?

Bitcoin ETF có thể hoạt động khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc và quy tắc do tổ chức phát hành đặt ra và cơ quan tài chính quản lý chúng. Tuy nhiên, các khái niệm khác nhau vẫn ít nhiều giống nhau trên bảng.

Dưới đây là tóm tắt về cách thức hoạt động của ETF Bitcoin.

 • Cấu Trúc: Bitcoin ETF là quỹ tín thác hoặc quỹ có cấu trúc nắm giữ Bitcoin làm tài sản cơ bản. Quỹ ủy thác hoặc quỹ phát hành cổ phiếu hoặc đơn vị đại diện cho quyền sở hữu Bitcoin mà ETF nắm giữ.
 • Tạo Và Mua Lại: Những người tham gia được ủy quyền, điển hình là các nhà đầu tư tổ chức lớn hoặc nhà tạo lập thị trường, tạo và mua lại cổ phần của Bitcoin ETF. Để tạo cổ phiếu mới, những người tham gia được ủy quyền gửi số lượng Bitcoin cần thiết với ETF. Đổi lại, họ nhận được cổ phần đại diện cho quyền sở hữu của họ trong ETF. Tương tự, khi họ muốn mua lại cổ phần của mình, họ sẽ trả lại cho ETF để đổi lấy Bitcoin cơ bản.
 • Theo Dõi Giá: Bitcoin ETF nhằm mục đích theo dõi giá của Bitcoin thông qua các cơ chế khác nhau. Nó có thể nắm giữ một lượng Bitcoin cụ thể cho mỗi cổ phiếu hoặc sử dụng các công cụ phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, để đạt được mức giá mong muốn. Mục tiêu của ETF là phản ánh sát sao biến động giá của Bitcoin.
 • Giao Dịch Trao Đổi: Bitcoin ETF được niêm yết và giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, giống như các cổ phiếu thông thường. Các nhà đầu tư có thể mua và bán cổ phần của Bitcoin ETF thông qua tài khoản môi giới của họ trong giờ giao dịch thông thường. Các cổ phiếu có ký hiệu đánh dấu và có thể được theo dõi trong thời gian thực.
 • Giá Trị Tài Sản Ròng (NAV): Giá trị tài sản ròng của ETF Bitcoin thể hiện giá trị của tài sản Bitcoin cơ bản do ETF nắm giữ. Nó thường được tính vào cuối mỗi ngày giao dịch và dựa trên giá trị thị trường hiện tại của số Bitcoin nắm giữ. NAV trên mỗi cổ phiếu giúp các nhà đầu tư hiểu được giá trị khoản đầu tư của họ.
 • Phí: Bitcoin ETF tính phí quản lý và các chi phí khác, thường được biểu thị bằng phần trăm giá trị tài sản ròng của ETF. Các khoản phí này bao gồm các chi phí quản lý ETF, bao gồm lưu ký, quản lý và các chi phí hoạt động khác.
 • Quy Định: Bitcoin ETF trải qua sự giám sát theo quy định. Thông thường, các cơ quan tài chính tại khu vực tài phán áp dụng ETF, đặt ra các quy định và yêu cầu quản lý ETF. Các quy định này giúp bảo vệ nhà đầu tư và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của quỹ ETF.

Bitcoin Futures ETF So Với Bitcoin Spot ETF

Giống như nhiều tài sản khác, ETF Bitcoin có một số tùy chọn giao dịch, bao gồm giao dịch tương lai và giao ngay. Bitcoin Futures ETFs khác biệt đáng kể so với Bitcoin Spot ETFs. Dưới đây là bảng phân tích về những gì mỗi ưu đãi và cách chúng khác nhau.

Bitcoin Futures ETFs

Hợp đồng tương lai Bitcoin là hợp đồng phái sinh cho phép các nhà đầu tư suy đoán về giá Bitcoin trong tương lai. Các hợp đồng này cho phép người mua mua hoặc bán Bitcoin với mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Bitcoin ETF hoạt động giống như hợp đồng tương lai Bitcoin. Tuy nhiên, thay vì mua hoặc giao dịch tài sản vào một ngày cụ thể, Bitcoin Futures ETF cho phép các nhà đầu tư mua và bán các hợp đồng tương lai. Các hợp đồng cho thấy chủ sở hữu có quyền mua hoặc bán số lượng Bitcoin được chỉ định trong đó.

Bitcoin Spot ETF

Giao dịch giao ngay Bitcoin đề cập đến việc mua hoặc bán Bitcoin thực tế trên thị trường hiện tại với giá thị trường hiện hành. Nó liên quan đến quyền sở hữu trực tiếp và chuyển giao Bitcoin giữa người mua và người bán. Giao dịch giao ngay thường diễn ra trên các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nền tảng ngang hàng.

Với Bitcoin Spot ETF, các nhà đầu tư tiếp xúc với Bitcoin thông qua quyền sở hữu trực tiếp tiền kỹ thuật số. Thay vì theo dõi giá của Bitcoin bằng cách sử dụng các hợp đồng tương lai hoặc các công cụ phái sinh, ETF giao ngay Bitcoin sẽ giữ Bitcoin thực tế làm tài sản chính của nó.

ETF Bitcoin Spot hoạt động giống như một ETF truyền thống, cho phép các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu của ETF trên các sàn giao dịch chứng khoán. ETF nắm giữ và quản lý Bitcoin thực tế, cung cấp cho các nhà đầu tư quyền sở hữu gián tiếp và tiếp xúc với các biến động giá của tiền điện tử.

Ưu Và Nhược Điểm Của Bitcoin ETF

Giống như bất kỳ phương tiện đầu tư nào, ETF Bitcoin có những ưu và nhược điểm riêng. Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm tiềm ẩn liên quan đến Bitcoin ETF.

Ưu Điểm Của Bitcoin ETF

 • Khả Năng Tiếp Cận: ETF Bitcoin có thể cung cấp một cách dễ tiếp cận hơn để các nhà đầu tư tiếp cận với Bitcoin. Chúng cho phép các nhà đầu tư tham gia vào quá trình tăng giá tiềm năng của Bitcoin mà không cần trực tiếp sở hữu và quản lý tiền điện tử.
 • Giám Sát Theo Quy Định: ETF Bitcoin phải chịu sự giám sát theo quy định, điều này có thể mang lại cho các nhà đầu tư cảm giác an toàn và được bảo vệ so với việc đầu tư vào các sàn giao dịch tiền điện tử không được kiểm soát. Giám sát theo quy định có thể giúp ngăn chặn gian lận và thao túng thị trường và tăng cường tính minh bạch.
 • Tính Thanh Khoản: Các quỹ ETF thường cung cấp tính thanh khoản, cho phép các nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán trong giờ giao dịch thông thường. Tính thanh khoản này có thể mang lại sự linh hoạt và dễ dàng giao dịch, cho phép các nhà đầu tư vào hoặc thoát khỏi các vị thế tương đối dễ dàng.
 • Cấu Trúc Quen Thuộc: Bitcoin ETF tuân theo một cấu trúc quen thuộc, tương tự như các quỹ giao dịch trao đổi truyền thống. Sự quen thuộc này có thể khiến nó trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư đã quen thuộc với ETF và cảm thấy thoải mái với cơ chế hoạt động của chúng.

Nhược Điểm Của Bitcoin ETF

 • Biến Động: Giá của Bitcoin rất biến động. Mặc dù sự biến động này có thể mang lại cơ hội thu được lợi nhuận tiềm năng, nhưng nó cũng khiến các nhà đầu tư gặp rủi ro cao hơn. Giá trị của cổ phiếu Bitcoin ETF có thể dao động đáng kể, có khả năng dẫn đến tổn thất đáng kể.
 • Rủi Ro Thao Túng Thị Trường: Bitcoin ETF có thể dễ bị rủi ro thao túng thị trường, đặc biệt nếu thị trường Bitcoin cơ bản không được điều tiết hiệu quả. Các hoạt động thao túng có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin và do đó, giá trị của cổ phiếu ETF.
 • Rủi Ro Đối Tác: Một số ETF Bitcoin có thể sử dụng các công cụ phái sinh hoặc công cụ tài chính để theo dõi giá Bitcoin. Các công cụ này đưa ra rủi ro đối tác, trong đó hiệu suất của ETF phụ thuộc vào hiệu suất và độ tin cậy của nhà phát hành hoặc đối tác.
 • Theo Dõi Lỗi : ETF nhằm mục đích theo dõi hiệu suất của một tài sản hoặc chỉ số cơ bản. Tuy nhiên, lỗi theo dõi có thể xảy ra, dẫn đến sự khác biệt giữa hiệu suất của ETF và giá thực tế của Bitcoin. Các lỗi theo dõi này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm phí, tái cân bằng và điều kiện thị trường.
 • Kiểm Soát Hạn Chế Đối Với Bitcoin: Đầu tư vào ETF Bitcoin có nghĩa là dựa vào ban quản lý của quỹ để đưa ra quyết định đầu tư và quản lý Bitcoin cơ bản. Các nhà đầu tư không có quyền sở hữu hoặc kiểm soát trực tiếp đối với Bitcoin thực tế do ETF nắm giữ, hạn chế khả năng ảnh hưởng đến việc quản lý của họ.

Con Đường Phía Trước

Bitcoin ETF có thể giúp các nhà đầu tư tìm thấy điểm trung gian giữa thị trường tiền điện tử đang thay đổi nhanh chóng và các phương tiện đầu tư truyền thống. Mua và bán ETF thông qua nhà môi giới yêu thích của bạn tương tự như giao dịch cổ phiếu, vì vậy đây là một quy trình đơn giản. Tuy nhiên, tương lai của loại hình đầu tư này là không chắc chắn.

Môi trường có thể thay đổi nhanh chóng khi có nhiều ứng dụng cho Bitcoin ETF dựa trên giao dịch giao ngay. Ngoài ra, nhiều ETF dựa trên tương lai được chấp thuận bởi các cơ quan quản lý như SEC. Vì vậy, trước khi đầu tư, hãy chắc chắn rằng bạn nhận thức rõ về những rủi ro liên quan đến loại công cụ đầu tư này.

 

 

Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm: Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và cung cấp thông tin chung. Nội dung của bài viết này không được coi là tư vấn đầu tư, kinh doanh, pháp lý hoặc thuế trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các quyết định cá nhân được đưa ra dựa trên bài viết này và chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

Hồ Xuân Namhttps://blogtienso.net
Nam là một nhà giao dịch, người đam mê tiền điện tử và chuyên gia SMM với hơn bốn năm kinh nghiệm. Nam tin tưởng mạnh mẽ rằng tiền điện tử và chuỗi khối sẽ được sử dụng liên tục trong tương lai. Hiện tại, anh tập trung vào các tin tức, bài viết phân tích sâu về các dự án tiền điện tử và phân tích kỹ thuật các cặp giao dịch tiền điện tử.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0
Nhẫn vào đây để bình luậnx
()
x