Thứ Năm, Tháng Chín 28, 2023

BarnBridge Là Gì? Toàn Tập Về Tiền Điện Tử BOND

BarnBridge tồn tại để giúp thế giới Tài Chính Phi Tập Trung (DeFi) linh hoạt hơn với rủi ro nhằm thu hút nhiều người tham gia hơn từ ngành tài chính truyền thống (TradFi). Là một nền tảng để mã hóa rủi ro, BarnBridge cung cấp các công cụ cho người dùng – cho dù họ là nhà đầu tư cá nhân hay tổ chức – để tinh chỉnh khả năng chấp nhận rủi ro của họ khi tham gia vào hệ sinh thái DeFi.

BarnBridge Là Gì?

BarnBridge là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) nhằm mục đích tự mã hóa rủi ro bằng cách tổng hợp khả năng hiển thị trên toàn hệ sinh thái DeFi thông qua các công cụ tài chính. Dự án nhằm mục đích cung cấp sự linh hoạt hơn và kiểm soát rủi ro trong DeFi để bạn có thể chọn mức độ rủi ro thích hợp cho các chiến lược đầu tư của mình bằng cách mua các mã thông báo đại diện cho đầu tư và tham gia vào các sản phẩm DeFi khác nhau.

Bằng cách mã hóa rủi ro, BarnBridge có thể tăng tính biến động đối với các nhà đầu cơ hoặc giảm bớt đối với các nhà đầu tư thận trọng hơn, những người nắm giữ dài hạn và các tổ chức không thích rủi ro. BarnBridge tìm cách cung cấp cơ hội cho những gì họ gọi là cung cấp sản phẩm “không rủi ro” trong thế giới DeFi nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư không thích rủi ro hơn vào không gian.

Mặc dù BarnBridge vẫn còn sơ khai, nhưng dự án có tiềm năng to lớn để tác động đến ngành DeFi bằng cách mang lại sự linh hoạt và hiệu quả cho việc quản lý rủi ro – phá vỡ các rào cản về rủi ro và biến động, đồng thời thu hút nhiều người tham gia hơn từ tài chính truyền thống (TradFi).

Giao Thức Phái Sinh Biến Động BarnBridge

BarnBridge xây dựng các sản phẩm phái sinh hoạt động như hàng rào bảo vệ chống lại các biến động trong không gian DeFi. Các sản phẩm của BarnBridge ban đầu tập trung vào các dẫn xuất dựa trên mã thông báo để theo dõi độ nhạy lợi nhuận của các giao thức DeFi và giá thị trường của tài sản DeFi. BarnBridge cung cấp một phương pháp để quản lý – bằng cách giảm hoặc tăng – rủi ro của tài sản kỹ thuật số và độ nhạy lợi nhuận của chúng. Phương pháp này dựa vào việc lấy các tài sản kỹ thuật số và chia chúng thành các phần nhỏ hơn được gọi là các đợt , sau đó được kết hợp với các công thức của các tài sản khác và được cung cấp dưới dạng các sản phẩm phái sinh.

Ví dụ về điều này trông như thế nào trên BarnBridge: Tài sản kỹ thuật số được cung cấp cho một nhóm, đổi lấy nhiều tài sản khác và sau đó được sử dụng để cung cấp các giao thức cho vay khác nhau, với mỗi khoản vay có lợi suất tương ứng riêng. Sau đó, các khoản vay được gộp lại với nhau theo một bảo đảm tương tự như Collateralized Loan Obligation (nghĩa vụ cho vay cho thế chấp). Sự an toàn đó sau đó được chia thành các đợt, với mỗi đợt có lợi nhuận và rủi ro riêng. Các đợt được mã hóa và bán lại cho các nhà đầu tư ban đầu của nhóm có khả năng mua các mã đợt rủi ro hơn hoặc an toàn hơn dựa trên nhu cầu rủi ro của họ, mà không phải chịu toàn bộ đường cong rủi ro.

Trong khi các nền tảng DeFi khác nhau cung cấp các lợi suất khác nhau theo định hướng thị trường, BarnBridge tổng hợp rủi ro từ tất cả các giao thức DeFi này và cung cấp các dẫn xuất để giảm thiểu rủi ro. BarnBridge cũng cung cấp khả năng tổng hợp lợi nhuận từ việc đóng góp mã thông báo vào các giao thức DeFi khác nhau và chia lợi nhuận tổng hợp đó thành các đợt với các mức độ tích lũy khác nhau. BarnBridge cung cấp khả năng phân biệt rủi ro trên nhiều nền tảng, cho phép cấu trúc các chiến lược phức tạp hơn là chỉ tham gia vào các nền tảng DeFi một cách đơn lẻ.

Hiện tại, hệ sinh thái DeFi chủ yếu cung cấp năng suất tỷ lệ phần trăm hàng năm có thể thay đổi (APY). Tuy nhiên, cuối cùng việc triển khai lợi tức cố định trong các hợp đồng thông minh có thể giúp giảm độ phức tạp và lập kế hoạch tài chính đơn giản hơn cho các nhà đầu tư không thích rủi ro. Cũng cần lưu ý rằng BarnBridge sẽ vẫn là nền tảng và tài sản bất khả tri để tạo điều kiện cho các sáng kiến ​​đa nền tảng này. Nó sẽ không tạo ra một nền tảng gốc để cho vay, mà thay vào đó sẽ gộp hoạt động cho vay từ tất cả các hệ sinh thái DeFi.

Sản Phẩm BarnBridge SMART

Tháng 2 năm 2021 chứng kiến ​​việc phát hành một trong những sản phẩm hàng đầu của BarnBridge: trái phiếu SMART Yield. SMART là viết tắt của Structured Market Adjusted Risk Traches. Khi người dùng mua trái phiếu SMART Yield, họ đang mua một đợt được mã hóa đại diện cho mức độ rủi ro và lợi nhuận đã chọn từ một nhóm các khoản vay được triển khai trên các giao thức cho vay DeFi khác nhau. Trái phiếu SMART Yield được thiết kế để giảm thiểu biến động lãi suất bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh dựa trên nợ.

ví dụ về trái phiếu SMART Yield: Một số nhà đầu tư cung cấp một nhóm cho vay với 1000 DAI. Nhóm mà họ đã chọn đã thiết lập các thông số. Nó cho Compound vay DAI và cung cấp hai đợt – đợt cao cấp với lãi suất cố định 5% và đợt nhỏ với lãi suất thay đổi. Nhóm này có mức phân chia rủi ro 70/30 và được cân bằng để phân bổ 70% cho đợt cấp cao và 30% cho đợt cấp dưới. Khi các nhà đầu tư cung cấp nhóm cho vay, họ sẽ chọn phân đoạn rủi ro mà họ mong muốn. Nếu một bên được thanh toán quá mức, cơ hội kiếm tiền sẽ lớn hơn cho bên kia.

Giả sử toàn bộ khoản vay có tỷ lệ hoàn vốn là 10% (hoặc 100 DAI) và hoàn toàn cân bằng. Sau khi hoàn trả lãi suất cố định 5% của chủ sở hữu đợt cao cấp trên 700 DAI (hoặc 35 DAI), còn lại 65 DAI để phân phối cho người nắm giữ đợt cấp thấp hơn – trong trường hợp này với tỷ lệ phần trăm hàng năm gần đúng (APR) là 21%. Tuy nhiên, nếu danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi chỉ 3% (hoặc 30 DAI), những người nắm giữ đợt cấp cao vẫn sẽ nhận được lãi suất 5% cố định của họ trên 700 DAI (hoặc 35 DAI), trong khi những người nắm giữ đợt thấp hơn sẽ bị lỗ khoảng -1,6% APR và chỉ còn lại 295 DAI từ khoản đầu tư ban đầu là 300 DAI.

Các trái phiếu SMART Yield này cho phép các nhà đầu tư mua rủi ro được mã hóa với các giai đoạn được điều chỉnh theo rủi ro do thị trường thúc đẩy. Trong ví dụ này, các nhà đầu tư có thể chọn lợi suất tiềm năng thấp và rủi ro thấp, hoặc lợi suất tiềm năng cao hơn và rủi ro cao hơn tùy thuộc vào đợt họ mua. Với việc sử dụng các hợp đồng thông minh, lãi và lỗ chính xác – cho dù phức tạp đến đâu – đều có thể được tính toán và thực hiện một cách đáng tin cậy theo thuật toán . Vì vậy, một nhà đầu tư có thể chọn mức độ rủi ro của họ mà không bị ảnh hưởng bởi toàn bộ đường cong rủi ro. Ví dụ: họ có thể tiếp xúc với ETH và chọn xem họ có muốn tiếp xúc với rủi ro và lợi nhuận cao, trung bình hoặc thấp hay không.

Tính linh hoạt rủi ro được tinh chỉnh như vậy có thể sẽ trở nên rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư TradFi muốn bắt đầu với DeFi, với các hợp đồng thông minh thực hiện mức độ tùy chỉnh cao hơn trong khi giảm vai trò của người trung gian, sự tin tưởng và chi phí chung.

BOND Token Của BarnBridge

Mã thông báo tiện ích gốc của BarnBridge, BOND, là mã thông báo ERC-20 được sử dụng để đặt cược và quản trị trên nền tảng. Là một cơ chế quản trị, người nắm giữ BOND có thể bỏ phiếu về các bản cập nhật cho nền tảng BarnBridge.

Có nguồn cung lưu hành khoảng hai triệu TRÁI PHIẾU tính đến tháng 4 năm 2021 và giới hạn cứng là 10 triệu mã thông báo, sẽ được phát hành dưới nhiều loại phần thưởng khác nhau trong khoảng thời gian từ hai đến ba năm.

22% tổng số mã thông báo BOND (hoặc 2,2 triệu mã thông báo) được phân bổ cho những người sáng lập, nhà đầu tư hạt giống và cố vấn, với 22.000 mã thông báo được phát hành từ việc đấu giá mỗi tuần. Thông qua lịch trình kiểm tra này, các mã thông báo được phân bổ ban đầu sẽ mất 100 tuần để được phát hành hoàn toàn, bắt đầu với việc ra mắt cơ chế canh tác lợi nhuận đầu tiên của nền tảng : trái phiếu SMART Yield.

Mua Bán BORN Token Ở Đâu?

Hiện tại BORN được giao dịch tại nhiều sàn giao dịch khác nhau với tổng volume giao dịch mỗi ngày khoảng 18 triệu USD. Các sàn giao dịch niêm yết token này bao gồm: Uniswap, Coinbase, Gemini, Gate.io, Sushiswap, Kucoin, 1inch,…

Ví Lưu Trữ BORN Token

BORN là một token ERC20 nên các bạn sẽ có khá nhiều lựa chọn ví để lưu trữ token này. Các bạn có thể chọn các loại ví sau: MetaMask, MyEtherWallet, Mycrypto, Coin98 Wallet, Ledger, Trezor…

Tương Lai Của BarnBridge

Với SMART Yield và sản phẩm SMART Alpha sắp ra mắt chỉ là hai dẫn xuất được mã hóa đầu tiên mà BarnBridge đã ưu tiên. Trong tương lai, nền tảng dự định sẽ xử lý tỷ lệ hoàn vốn, tỷ lệ dự đoán thị trường, tỷ lệ mặc định đối với các khoản thế chấp và một số lượng dường như vô hạn các lực lượng thị trường khác.

Với những đổi mới công nghệ như trái phiếu SMART Yield và trái phiếu SMART Alpha, BarnBridge hy vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư từ thế giới TradFi đến với tương lai của DeFi.

Nếu BarnBridge có thể giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc gia nhập ngành DeFi bằng cách làm cho nó dễ dự đoán hơn và cung cấp các công cụ để điều chỉnh rủi ro phù hợp với bất kỳ chiến lược đầu tư nào, thì việc áp dụng DeFi có thể tăng tốc theo cấp số nhân.

Phần Kết Luận

BarnBridge là một nền tảng cho phép người dùng kiểm soát rủi ro khi sử dụng các nền tảng DeFi như Compound hoặc Aave. BOND token đã có thông báo được list trên sàn Binance, trong ngắn hạn giá của token này sẽ có sự tăng trưởng nhất định. Thông qua bài viết này chắc các bạn đã phần nào nắm được những thông tin cơ bản về dự án để tự đưa ra quyết định đầu tư cho riêng mình.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và cung cấp thông tin chung. Nội dung của bài viết này không được coi là tư vấn đầu tư, kinh doanh, pháp lý hoặc thuế trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các quyết định cá nhân được đưa ra dựa trên bài viết này và chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Mặc dù đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp ở đây là chính xác và cập nhật, nhưng có thể xảy ra thiếu sót, sai sót hoặc nhầm lẫn.

Hồ Xuân Namhttps://blogtienso.net
Nam là một nhà giao dịch, người đam mê tiền điện tử và chuyên gia SMM với hơn bốn năm kinh nghiệm. Nam tin tưởng mạnh mẽ rằng tiền điện tử và chuỗi khối sẽ được sử dụng liên tục trong tương lai. Hiện tại, anh tập trung vào các tin tức, bài viết phân tích sâu về các dự án tiền điện tử và phân tích kỹ thuật các cặp giao dịch tiền điện tử.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0
Nhẫn vào đây để bình luậnx
()
x