Thứ Năm, Tháng Chín 28, 2023

Alchemix Là Gì? Toàn Tập Về Tiền Điện Tử ALCX

Alchemix là nền tảng DeFi cho phép người dùng staking token/coin của mình để khai thác lợi nhuận. Và sau đó nền tảng phát hành một token tương đương với khoản nợ đã thế chấp, nhưng đồng thời là tài sản tổng hợp Synthetix và cho phép người dùng giao dịch token LPs để kiếm lợi nhuận trên cơ chế phái sinh.

Alchemix Là Gì?

Alchemix là một nền tảng cho vay Tài Chính Phi Tập Trung (DeFi) dựa trên Ethereum, trên đó các khoản vay sẽ tự động trả lại theo thời gian. Trên Alchemix, người dùng gửi stablecoin làm tài sản thế chấp để vay và tài sản thế chấp đó tạo ra lợi nhuận trong các hầm của Yearn.Finance.

Các tài sản tổng hợp đi vay được hỗ trợ bởi lợi tức, được tự động gửi lại và áp dụng cho khoản vay ban đầu khi nó được tạo ra. Alchemix là nền tảng DeFi đáng chú ý đầu tiên tự động hóa quy trình cho vay và nó đạt được chức năng đáng chú ý này với khả năng kết hợp mạnh mẽ với các sản phẩm DeFi như DAI và Yearn.Finance.

Cho Vay DeFi Và Cho Vay Alchemix

Alchemix là nền tảng cho vay tài chính phi tập trung (DeFi) tạo sự khác biệt trong lĩnh vực cạnh tranh cao với các khoản vay linh hoạt tự động hoàn trả theo thời gian. Alchemix là nền tảng cho vay tài chính phi tập trung (DeFi) tạo sự khác biệt trong lĩnh vực cạnh tranh cao với các khoản vay linh hoạt tự động hoàn trả theo thời gian. Tất cả các khoản vay trên nền tảng tiền điện tử Alchemix sẽ được hoàn trả đủ và không bao giờ xảy ra thanh lý.

Quy trình hoàn trả khoản vay của Alchemix hoạt động như sau: Người dùng gửi DAI vào Alchemix làm tài sản thế chấp để đúc ra alUSD, là một mã thông báo giao thức tổng hợp mã hóa lợi nhuận trong tương lai của người dùng. Sau đó, DAI đã ký gửi được sử dụng để tạo ra lợi tức trong các kho tài chính của Yearn.Finance và lợi tức được sử dụng để trả khoản vay. Tùy thuộc vào ý định của người gửi tiền, các tài sản tổng hợp như alUSD có thể được chuyển đổi trở lại thành DAI và sau đó được trao đổi thành fiat hoặc chúng có thể hoạt động để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn trong các nhóm đặt cược hoặc nhóm thanh khoản của Alchemix.

Quá trình hoàn trả này được tự động hóa trên nền tảng tiền điện tử Alchemix. Vì alUSD liên tục chảy vào khi lợi tức được tạo ra từ Yearn.Finance, nguồn cung của alUSD sẽ tự động được chuyển đổi trở lại DAI với tỷ lệ 1: 1 để thanh toán khoản vay khi lợi tức được tích lũy. Khả năng kết hợp giữa Alchemix với các sản phẩm DeFi như Yearn.Finance và DAI là một đặc điểm được gọi là khả năng kết hợp hoặc khả năng cho một sản phẩm tiền điện tử tương tác với các sản phẩm khác trong không gian để tăng chức năng.

Transmuter Của Alchemix Crypto Protocol

Khi nhận được khoản vay Alchemix, người dùng gửi DAI vào các hầm chứa của Alchemix. Khi làm như vậy, họ có thể vay vốn với tỷ lệ thế chấp lên tới 200% hoặc một alUSD cho mỗi hai DAI được gửi. Đây là thông lệ tiêu chuẩn đối với nhiều nền tảng cho vay DeFi, nhưng mô hình của Alchemix tận dụng việc canh tác năng suất thông qua các kho tiền của Yearn.Finance để tự động thanh toán các khoản nợ của người dùng. Người dùng có thể lựa chọn ngày càng nhiều các chiến lược canh tác năng suất để trả nợ.

Khi người dùng đã gửi DAI bằng Alchemix để kiếm tiền alUSD, họ có một loạt các tùy chọn. Giao thức tiền điện tử Alchemix sử dụng cơ chế neo cho các mã thông báo tổng hợp của nền tảng được gọi là Transmuter . Nó đảm bảo rằng người dùng có thể đổi alUSD lấy DAI với tỷ lệ 1: 1. Lợi nhuận được tạo ra từ các kho tài chính Yearn.Finance được gửi đến Transmuter và liên tục chuyển đổi thành DAI khi nó chảy vào. Người dùng có thể gửi alUSD của họ vào hợp đồng thông minh Transmuter, hợp đồng này sẽ thưởng cho họ DAI tương ứng với số tiền họ đã đặt cọc. Khi họ rút những phần thưởng DAI này, một lượng alUSD tương đương sẽ bị đốt cháy. Người dùng cũng có thể sử dụng Transmuter để hoán đổi alUSD của họ trở lại DAI, dễ dàng hơn để chuyển đổi sang tiền tệ fiat nếu khoản vay được hỗ trợ bằng tiền điện tử được thực hiện để mua hàng bằng fiat.

Tại mọi thời điểm, tỷ lệ thế chấp khoản vay của người dùng ít nhất phải là 200%. Nếu tỷ lệ thế chấp giảm xuống dưới mức này, thì người dùng có thể chọn thanh lý một phần tài sản thế chấp của họ để giữ lại mức thế chấp thích hợp. Nếu tỷ lệ thế chấp vượt quá 200% do tạo ra lợi nhuận, thì người dùng có thể rút DAI hoặc rút thêm alUSD cho đến khi đạt lại tỷ lệ thế chấp 200%. Vì lợi ích của sự linh hoạt, người dùng cũng có thể thanh toán các khoản vay tiền điện tử sớm bằng cách trả nợ bằng alUSD hoặc DAI, được xử lý như nhau trong hệ thống Alchemix. Khi người dùng không còn nợ alUSD, họ có thể rút tất cả tài sản thế chấp đã ký gửi của mình.

Alchemix Staking Và ALCX Liquidity Pools

Alchemix dựa vào những người tham gia nền tảng để đóng góp vào các nhóm thanh khoản và nhóm đặt cược để tạo điều kiện cho cơ chế cho vay của mình. Các nhóm này cũng tạo cơ hội cho người dùng tạo thêm lợi nhuận từ các tài sản tổng hợp của họ như alUSD. Như một phần thưởng cho việc đặt cược trong các nhóm đặt cược Alchemix hoặc cung cấp thanh khoản cho các nhóm thanh khoản Alchemix, người dùng có thể kiếm được một lượng tương ứng với mã thông báo ALCX.

Khi ra mắt nền tảng, có hai nhóm đặt cược:

  • alUSD: Người dùng có thể đặt cược alUSD để kiếm ALCX. Nhóm này tồn tại để giúp thiết lập chốt cho alUSD càng gần $ 1 USD càng tốt.
  • ALCX: Người dùng có thể đặt cược ALCX để kiếm ALCX. Nhóm này tồn tại để cung cấp cơ hội ít rủi ro hơn cho những người nắm giữ ALCX không thích rủi ro để kiếm phần thưởng.

Ngoài ra còn có hai nhóm thanh khoản Alchemix sử dụng mã thông báo Sushi Liquidity Provider (SLP):

  • Mã thông báo SLP ALCX / ETH: Người dùng có thể đặt cược mã thông báo SLP để kiếm ALCX. Nhóm này tồn tại để cung cấp tính thanh khoản cho mã thông báo ALCX.

  • Mã thông báo SLP alUSD / DAI: Người dùng có thể đặt cược mã thông báo SLP để khuyến khích việc nắm giữ alUSD cho đến khi cặp alUSD / DAI tìm thấy đủ thanh khoản.

Quản Trị Alchemix Và ALCX Token

Alchemix sử dụng mã thông báo gốc ALCX để quản trị nền tảng thông qua một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Chủ sở hữu mã thông báo ALCX có khả năng bỏ phiếu về các thông số giao thức, sự phát triển của các tính năng mới, tài trợ và cấu trúc của chính DAO. Alchemix DAO nhận được 10% lợi nhuận tài chính Yearn.Finance của toàn bộ nền tảng và sử dụng số tiền này để trả cho các nhà phát triển của nó, trang trải chi phí cơ sở hạ tầng, trao các khoản tài trợ phát triển và tài trợ cho các dự án khác theo quyết định của cộng đồng.

Mã thông báo ALCX ban đầu được phát hành thông qua một đợt ra mắt công bằng , mà không có bất kỳ nhà đầu tư ban đầu hoặc nhóm phát triển nào dành nguồn cung cấp của riêng họ. Giao thức được thiết kế để hoạt động tối ưu khi phần lớn chủ sở hữu mã thông báo ALCX là người tham gia nền tảng.

ALCX không có giới hạn cứng về nguồn cung cấp mã thông báo của mình, mặc dù nó tuân thủ một lịch trình phát hành đã đặt để giảm phát hành hàng tuần theo thời gian – phần thưởng cho những người tham gia nền tảng sớm nhất vì những đóng góp ban đầu của họ. Phần thưởng ALCX cuối cùng sẽ đạt mức phát hành cố định hàng tuần là 2.200 ALCX mỗi tuần sau ba năm kể từ khi ra mắt. Dự kiến ​​theo lịch trình này, tổng nguồn cung cấp mã thông báo sẽ ở mức gần 2,4 triệu ALCX vào cuối khung thời gian này.

Alchemix DAO ban đầu nhận được 15% nguồn cung cấp mã thông báo dự kiến ​​ba năm sau khi ra mắt, với 5% khác được dành cho tiền thưởng lỗi để thưởng cho các kiểm toán viên bảo mật vì đã báo cáo các lỗi tiềm ẩn trong mã của giao thức. 80% còn lại của mã thông báo ALCX có thể kiếm được bằng cách đặt một số mã thông báo nhất định vào nhóm đặt cược và thanh khoản của nền tảng. Thông qua cơ chế này, những người thực sự đóng góp cho nền tảng sẽ nhận được mã thông báo ALCX và có khả năng tham gia quản trị cộng đồng. 

Hướng Dẫn Sử Dụng Alchemix

Hướng Dẫn Borrow alUSD

Bước 1: Kết nối ví thông qua MetaMask

Truy cập vào trang chủ, sau đó bấm Launch App bên góc phải, còn không thì vào thẳng trang này. Sau đó kết nối ví thông qua MetaMask hoặc WalletConnect.

Bước 2: Deposit DAI để farm

Đầu tiên, anh em bấm vào tab Vault để hiện ra giao diện Deposit. Hiện tại, Alchemix chỉ chấp nhận DAI để Borrow ra alUSD. Nên anh em phải mua DAI rồi bỏ vào ví ERC-20 trước khi muốn farm.

Alchemix cho vai với tỉ lệ thế chấp (over collateral) là 50%, nên nếu anh em gửi vào $100 DAI, sẽ mint được tối đa (100%) $50 alUSD.

Tiếp theo là Approve.

Sau đó là Deposit.

Khi hoàn thành, sẽ hiện ra các chỉ số như Wallet balance, Available to Borrow,…

Bước 3: Borrow alUSD

Anh em bấm qua tab BORROW, nhập số alUSD cần mượn vào, sau đó bấm Confirm.

Hướng Dẫn Farm ALCX Bằng alUSD

Hiện tại có 4 pools để farm ALCX bao gồm: ALCX/ETH SPL, alUSD3CRV, ALCX và alUSD. Ở đây mình sẽ hướng dẫn anh em cách farm bằng alUSD, các pool khác tương tự.

Anh em bấm vào alUSD pool, sau đó nhập số alUSD vào, sau đó bấm Stake và Confirm.

Phần Kết Luận

Ra mắt vào tháng 3 năm 2021, Alchemix vẫn là một giao thức DeFi rất non trẻ. Mặc dù nền tảng tiền điện tử Alchemix tương đối mới, nhưng nó đang nhanh chóng bổ sung khả năng tương thích với nhiều loại tiền điện tử và các loại tài sản thế chấp hơn, cũng như cung cấp cho người dùng nhiều cách hơn để tùy chỉnh cấu trúc các khoản vay tiền điện tử của họ. Alchemix cũng có ý định triển khai các ứng dụng phi tập trung bổ sung (dApps) để mở rộng hệ sinh thái của mình. 

Alchemix đã là một nền tảng dành cho những người dùng quan tâm đến các khoản vay hiệu quả về vốn cho phép các khoản tiền gửi thế chấp của họ tạo ra lợi nhuận trong nền. Nó cung cấp một số tính năng và lợi ích độc đáo cho người dùng, chẳng hạn như khả năng tùy chỉnh cấu trúc khoản vay và chiến lược lợi nhuận của họ, vay bằng stablecoin mà không có rủi ro thanh lý truyền thống và tận hưởng khoản cho vay bảo trì thấp với các khoản vay được hỗ trợ bằng tiền điện tử tự động thu hồi vốn. 

Alchemix cũng mang đến cơ hội sinh lợi cho những người tham gia gửi tài sản thế chấp để tạo ra các tài sản tổng hợp mà sau đó họ có thể đặt cược và cung cấp thanh khoản – ngay cả khi họ không bao giờ có ý định rút tiền từ khoản vay tiền điện tử của mình.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và cung cấp thông tin chung. Nội dung của bài viết này không được coi là tư vấn đầu tư, kinh doanh, pháp lý hoặc thuế trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các quyết định cá nhân được đưa ra dựa trên bài viết này và chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Mặc dù đã cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin được cung cấp ở đây là chính xác và cập nhật, nhưng có thể xảy ra thiếu sót, sai sót hoặc nhầm lẫn.

Hồ Xuân Namhttps://blogtienso.net
Nam là một nhà giao dịch, người đam mê tiền điện tử và chuyên gia SMM với hơn bốn năm kinh nghiệm. Nam tin tưởng mạnh mẽ rằng tiền điện tử và chuỗi khối sẽ được sử dụng liên tục trong tương lai. Hiện tại, anh tập trung vào các tin tức, bài viết phân tích sâu về các dự án tiền điện tử và phân tích kỹ thuật các cặp giao dịch tiền điện tử.

Related Articles

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

0
Nhẫn vào đây để bình luậnx
()
x